Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Η Α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΝΩΡΙΖΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΎΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΩΝ ΌΝΤΩΝ-ΌΠΩΣ ΟΙ "ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ"-ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΠΕΚΡΥΠΤΑΝ ΑΠ΄ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ:  Ἡ δὲ Μήτηρ αὐτῆς εἶχεν ἕνα Πνευματικὸν ἁγιώτατον ἄνθρωπον, ὅς τις ἦτον κεκρυμμένος ἔξω τῆς πόλεως, ἐπῆρεν οὖν τὴν Αἰκατερίνα, καὶ ἐπορεύθησαν εἰς αὐτὸν νὰ συμβουλευθῶσιν, ὁ δὲ ἀσκητὴς βλέπων τῆς κόρης τὴν εὐταξίαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου