Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Πιέσεις σε επίπεδο πάγκο με μπάρα

Πιέσεις σε επίπεδο πάγκο με μπάρα: Οι μύες που συμμετέχουν σαν αγωνιστές και συναγωνιστές στις πιέσεις σε επίπεδο πάγκο είναι ο μείζων θωρακικός, ο τρικέφαλος και η εμπρόσθια μοίρα του δελτοειδή ενώ ανταγωνιστικά ή και σταθεροποιητικά λειτουργούν οι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου