Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Οἱ δαίμονες πολεμοῦν τοὺς σθεναροὺς ἀγωνιστὲς...

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: Οἱ δαίμονες πολεμοῦν τοὺς σθεναροὺς ἀγωνιστές, ἐνῷ ἀδιαφοροῦν γιὰ τοὺς ἀμελεῖς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου