Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Τί εἶχε προβλέψει ὁ ἡγιασμένος γέρων πατήρ Παΐσιος διά τό ἐξωτερικόν χρέος τῆς Ἑλλάδος καί τά δεινά τῶν Ἑλλήνων;...

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ:  Λυπόταν γιά τήν πνευματική κατάπτωση τῶν πολιτῶν. Μιλοῦσε αὐστηρά γι᾽ αὐτούς, πού ψήφιζαν ἀντιχριστιανικούς νόμους. Λυπήθηκε γιά τήν ἀλλαγή τῆς γλώσσας καί εἶπε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου