Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Ἀπόστολον Παῦλον...

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: Καὶ δὲν εἶναι μόνο αὐτὸ τὸ θαυμαστό του, ὅτι δηλαδὴ ἀπὸ πολλὴ προθυμία δὲν αἰσθανόταν τοὺς κόπους του γιὰ τὴν ἀρετή, ἀλλ᾿ ὅτι ἀσκοῦσε αὐτὴν χωρὶς ἀμοιβή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου