Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Νέα ταυτότητα, ενημέρωση, εγρήγορση, προσευχή...

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ:Μέ ὑπουργική ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἐν μέσῳ ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης Πικραμένου, στό πλαίσιο υἱοθέτησης καί ἐφαρμογῆς τοῦ κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἐπιβάλλεται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου