Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Τό μεγάλο μας ὅπλο, εἶναι ἡ πίστη μας...

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: Ὁ πανταχόθεν καί παντοιοτρόπως βαλλόμενος Ἑλληνισμός, κατόρθωσε στό πέρασμα τῆς ἱστορίας νά παραμείνει ὄρθιος. Ἐνῶ πολεμήθηκε συστηματικά κατόρθωσε νά δημιουργήσει καί νά λαμπρυνθεῖ ἀκόμη περισσότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου