Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

ΜΥΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ(ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ)

ΜΥΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ)


ΘΩΡΑΚΙΚΗ-ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ 

ΚΑΜΨΗ
1. ΟΡΘΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ
2. ΕΛΑΣΣΩΝ ΨΟΪΤΗΣ

ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΜΨΗ
1. ΙΕΡΟΝΩΤΙΑΙΟΣ
2. ΈΣΩ ΛΟΞΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ
3. ΈΞΩ ΛΟΞΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ
4. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΟΣΦΥΪΚΟΣ
5. ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ

ΈΚΤΑΣΗ
1. ΙΕΡΟΝΩΤΙΑΙΟΣ
2.ΗΜΙΑΚΑΝΘΩΔΗΣ
3. ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ

ΣΤΡΟΦΗ
1. ΣΤΡΟΦΕΙΣ
2.ΗΜΙΑΚΑΝΘΩΔΗΣ
3. ΈΣΩ ΛΟΞΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ
4. ΈΞΩ ΛΟΞΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ
5. ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ


ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ/ΚΕΦΑΛΙ

ΚΑΜΨΗ
1. ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΣ
2. ΣΚΑΛΗΝΟΙ
3. ΣΤΕΡΝΟΜΑΣΤΟΚΛΕΙΔΟΕΙΔΗΣ
4. ΚΕΦΑΛΙΚΟΙ(ΕΜΠΡΟΣ)

ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΜΨΗ
1. ΙΕΡΟΝΩΤΙΑΙΟΣ
2. ΣΠΛΗΝΙΟΕΙΔΕΙΣ
3. ΟΙ ΤΗΣ ΚΑΜΨΗΣ

ΈΚΤΑΣΗ
1. ΣΠΛΗΝΙΟΕΙΔΕΙΣ
2. ΗΜΙΑΚΑΝΘΩΔΗΣ
3. ΚΕΦΑΛΙΚΟΙ(ΠΙΣΩ)
4. ΙΕΡΟΝΩΤΙΑΙΟΣ

ΣΤΡΟΦΗ
1. ΣΤΡΟΦΕΙΣ
2. ΗΜΙΑΚΑΝΘΩΔΗΣ
3. ΜΗΚΙΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΙΚΟΣ
4. ΛΟΞΟΙ ΚΕΦΑΛΙΚΟΙ

5. ΣΠΛΗΝΙΟΕΙΔEIΣ
6. ΣΤΕΡΝΟΚΛ/ΔΗΣ
7. ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ


ΩΜΟΠΛΑΤΗ

ΑΝΑΣΠΑΣΗ
1. ΑΝΕΛΚΤΗΡΑΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ
2. ΡΟΜΒΟΕΙΔΗΣ
3. ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ
4. ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΟΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ

ΑΠΑΓΩΓΗ
1. ΕΛΑΣΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ
2. ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ
3. ΜΕΙΖΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ
4. ΠΛΑΤΥΣ ΡΑΧΙΑΙΟΣ

ΆΝΩ ΣΤΡΟΦΗ
1. ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ
2. ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΠΑΣΗ
1. ΕΛΑΣΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ
2. ΜΕΙΖΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ
3. ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ
4. ΠΛΑΤΥΣ ΡΑΧΙΑΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ
1. ΡΟΜΒΟΕΙΔΗΣ
2. ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ
3. ΠΛΑΤΥΣ ΡΑΧΙΑΙΟΣ

ΚΑΤΩ ΣΤΡΟΦΗ
1. ΡΟΜΒΟΕΙΔΗΣ
2. ΕΛΑΣΣΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ


ΏΜΟΣ

ΚΑΜΨΗ
1. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ
2. ΜΕΙΖΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ
3. ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ
4. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
5. ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΣ
6. ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ
7. ΕΛ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ


ΑΠΑΓΩΓΗ
1. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ
2. ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΣ
3. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
4. ΜΕΙΖΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ
5. ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΣ
6. ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ
7. ΕΛ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

ΈΣΩ ΣΤΡΟΦΗ
1. ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΣ
2. ΜΕΙΖΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
3. ΠΛΑΤΥΣ ΡΑΧΙΑΙΟΣ
4. ΜΕΙΖΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ
5. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ
6. ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ
7. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ
1. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ
2. ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ
3. ΕΛΑΣΣΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
4. ΜΕΙΖΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
5. ΠΛΑΤΥΣ ΡΑΧΙΑΙΟΣ

ΈΚΤΑΣΗ
1. ΠΛΑΤΥΣ ΡΑΧΙΑΙΟΣ
2. ΜΕΙΖΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
3. ΜΕΙΖΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ
4. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ
5. ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ

ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ
1. ΠΛΑΤΥΣ ΡΑΧΙΑΙΟΣ
2. ΜΕΙΖΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
3. ΜΕΙΖΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ
4. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ
5. ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ
6. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ

ΈΞΩ ΣΤΡΟΦΗ
1. ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ
2. ΕΛΑΣΣΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
3. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ
1. ΔΕΛΤΟΕΙΔΗΣ
2. ΜΕΙΖΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ
3. ΥΠΟΠΛΑΤΙΟΣ
4. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ

ΑΓΚΩΝΑΣ

ΚΑΜΨΗ
1. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
2. ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ
3. ΒΡΑΧΙΟΝΟΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ
4. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΡΗΝΙΣΤΗΣ
5. ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΡΠΟΥ
6. ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

ΈΚΤΑΣΗ
1. ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ
2. ΑΓΚΩΝΙΑΙΟΣ

ΠΡΗΝΙΣΜΟΣ
1. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΡΗΝΙΣΤΗΣ
2. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΠΡΗΝΙΣΤΗΣ
3. ΒΡΑΧΙΟΝΟΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ

ΥΠΤΙΑΣΜΟΣ
1. ΥΠΤΙΑΣΤΗΣ
2. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
3. ΒΡΑΧΙΟΝΟΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ


ΚΑΡΠΟΣ

ΚΑΜΨΗ
1. ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΑΡΠΟΥ
2. ΩΛΕΝΙΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΑΡΠΟΥ
3. ΜΑΚΡΟΣ ΠΑΛΑΜΙΚΟΣ
4. ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
5. ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
6. ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ
7. ΜΑΚΡΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

ΩΛΕΝΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
1. ΩΛΕΝΙΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΑΡΠΟΥ
2. ΩΛΕΝΙΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΚΑΡΠΟΥ

ΈΚΤΑΣΗ
1. ΜΑΚΡΟΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΚΑΡΠΟΥ
2. ΒΡΑΧΥΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΚΑΡΠΟΥ
3. ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
4. ΜΑΚΡΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΑΜΤΙΧΕΙΡΑ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
1. ΜΑΚΡΟΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΚΑΡΠΟΥ
2. ΒΡΑΧΥΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΚΑΡΠΟΥ
3. ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΑΡΠΟΥ
4. ΜΑΚΡΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ
5. ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ
6. ΜΑΚΡΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

ΙΣΧΙΟ

ΚΑΜΨΗ
1. ΛΑΓΟΝΟΨΟΪΤΗΣ
2. ΡΑΠΤΙΚΟΣ
3. ΚΤΕΝΙΤΗΣ
4. ΤΕΙΝΩΝ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ
5. ΟΡΘΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ
6. ΜΑΚΡΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
7. ΒΡΑΧΥΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
8. ΙΣΧΝΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ

ΑΠΑΓΩΓΗ
1. ΜΕΣΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
2. ΜΙΚΡΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
3. ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
4. ΤΕΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ


ΈΚΤΑΣΗ
1. ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΜΗΡΙΑΙΟΙ
2. ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
3. ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
4. ΜΕΣΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
5. ΜΙΚΡΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ
1. ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
2. ΜΑΚΡΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
3. ΒΡΑΧΥΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
4. ΙΣΧΝΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
5. ΚΤΕΝΙΤΗΣ
6. ΛΑΓΟΝΟΨΟΪΤΗΣ


ΈΣΩ ΣΤΡΟΦΗ
1. ΜΙΚΡΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
2. ΜΕΣΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
3. ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ
4. ΤΕΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ
1. ΛΑΓΟΝΟΨΟΪΤΗΣ
2. ΚΤΕΝΙΤΗΣ
3. ΜΑΚΡΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
4. ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
5. ΒΡΑΧΥΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ


ΈΞΩ ΣΤΡΟΦΗ
1. ΑΠΙΟΕΙΔΗΣ
2. ΆΝΩ ΔΙΔΥΜΟΣ
3. ΚΑΤΩ ΔΙΔΥΜΟΣ
4. ΈΣΩ ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ
5. ΈΞΩ ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ
6. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ
1. ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
2. ΜΕΣΟΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ
3. ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΗΣ
4. ΗΜΙΫΜΕΝΩΔΗΣ
5. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ
6. OΙ ΈΞΩ ΣΤΡΟΦΕΙΣ

ΓΟΝΑΤΟ

ΚΑΜΨΗ
1. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ
2. ΗΜΙΫΜΕΝΩΔΗΣ
3. ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΗΣ
4. ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΣ
5. ΡΑΠΤΙΚΟΣ
6. ΙΣΧΝΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
7. ΙΓΝΥΑΚΟΣ

ΈΞΩ ΣΤΡΟΦΗ
1. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ
2. ΤΕΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ
3. ΈΞΩ ΠΛΑΤΥΣ

ΈΚΤΑΣΗ
1. ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΣ
2. ΥΠΟΜΗΡΙΔΙΟΣ

ΈΣΩ ΣΤΡΟΦΗ
1. ΗΜΙΫΜΕΝΩΔΗΣ
2. ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΗΣ
3. ΙΣΧΝΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ
4. ΙΓΝΥΑΚΟΣ
5. ΡΑΠΤΙΚΟΣ


ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ

ΡΑΧΙΑΙΑ ΚΑΜΨΗ
1. ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ
2. ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ
3. ΜΑΚΡΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
4. ΜΑΚΡΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΥΠΤΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ
1. ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ
2. ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ
3. ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΣ
4. ΥΠΟΚΝΗΜΙΔΙΟΣ
5. ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
6. ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΚΑΜΨΗ
1. ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΣ
2. ΥΠΟΚΝΗΜΙΔΙΟΣ
3. ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΝΗΜΙΑΙΟΣ
4. ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΜΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
5. ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
6. ΜΑΚΡΟΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ
7. ΒΡΑΧΥΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ

ΠΡΗΝΙΣΜΟΣ-ΑΠΑΓΩΓΗ
1. ΜΑΚΡOΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ
2. ΒΡΑΧΥΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ
3. ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΣ  
4. ΜΑΚΡOΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
5. ΜΑΚΡΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡOΠΟΙΟΙ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΩΣΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ.

1 σχόλιο:

  1. Με έβγαλε από πολύ κόπο, ήθελα να φτιάξω μια σημείωση που θα είχε όλους τους μυς σε ομάδες ανάλογα την ενέργεια που πετυχαίνουν με την συστολή τους. Για όσους δεν το ξέρουν όπως και εγώ πριν το ψάξω οι "Ιερονωτιαίοι" είναι 1. ο Λαγονοπλευρικός 2. ο Ακανθώδης και 3. ο Μήκιστος

    ΑπάντησηΔιαγραφή